Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Klitmøller - Arbejde

9/35

Købmand Mortensen

Datering: 1977

Klitmøller 1977. Købmand Mortensen. I døren set fra venstre: Helga Konge, Christian Mortensen, Ingvard Mortensen, Thomas & Palle Schjøtt ( Theodor (Morten ) Mortensens barnebarn og svigersøn. Fotograf Bente Schjøtt. 

Billede modtaget af Bente Schjøtt, Kalundborg. reg. 5.9.2010 på Vangsaa Arkiv.

Foto: Bente Schjøtt

Billednr: 34374