Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Klitmøller - Hvem-Hvad-Hvor

93/112

Hvem ?

Klitmøller. Hvem?. Billede fra Marie Odder. reg. Vangsaa Arkiv

Billednr: 28290