Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Klitmøller - Hvem-Hvad-Hvor

1/112

Klitmøller - Hvem?. reg. 15.2.2021 på Vangsaa Arkiv. 

Billednr: 108537