Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Klitmøller - Hvem-Hvad-Hvor

104/112

reg. 14.12.2020 på Vangsaa Arkiv. 

Billednr: 108177