Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Thisted Landsogn -Tingstrup - Torp

12/60

Lars Kr. Overgaard

Datering: ca 1960

Lars Kr. Overgaard 1910-2005. Sognefoged i Thingstrup, Thisted Landsogn fra 1958 til kommunesammenlægningen i 1970. Var en meget aktiv mand, havde mange tillidsposter i div. foreninger og sammenslutninger. Sad i Sognerådet 1950-1958, boede på Tranhøjgaard, Thorstedvej 115, Thisted. Billedet er taget ca. 1960.  Foto og oplysninger fra Jutta Overgaard.Løgstør

Billednr: 72046