Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Klitmøller - Strandinger

41/51

Det hollandske motorskib Hada

Datering: 09-04-1940

Billedet har tilhørt Gunnar Ibsen Sørensen (27.06.1913-10.05.2004) fra Thisted. Han var søn af træhandler Jens Ibsen Sørensen og Elise I. S., der indtil 1966 boede Strandgade 1. de drev i mange år forretning på hjørnet af Strandgade og Korsgade. Fotografen er ukendt. Afleveret og oplyst af Jens Ibsen Sørensen, søn af Gunnar.

Hada M/S, dampskib fra Groningen. Strandet ved Klitmøller d.9. april 1940. 7 mands besætning reddet.

Læs mere om Hada her:
http://www.hanstholmregistreringen.dk/forsvarsomraadet_generelt/Det%20hollandske%20skib%20%22Hada%22.html

Billednr: 83907