Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Klitmøller - Strandinger

51/51

Damptrawler ”Haj” fra Altona

Datering: 1929

Klitmøller 1929. Damptrawler ”Haj” fra Altona - strandet d. 16.--februar 1929 og trukket fri d. 20. februar 1929.

Billede fra Ebbe Skaalums private samling, Klitmøller. reg. 20.3.2021 på Vangsaa Arkiv. 

Billednr: 109279