Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Klitmøller - Strandinger

49/51

Haj, damptrawler fra Altona

Datering: 1929

Klitmøller 1929. Haj, damptrawler fra Altona.

Billede fra Ebbe Skaalums private samling, Klitmøller. reg. 21.1.2021 på Vangsaa Arkiv. 

Billednr: 108282