Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Klitmøller - Strandinger

46/51

Stranding af Lepanto

Datering: 1909

Klitmøller 1909. Stranding af Lepanto.

Billede fra Ebbe Skaalums private samling, Klitmøller. reg. 21.1.2021 på Vangsaa Arkiv.  

Billednr: 108279