Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Klitmøller - Strandinger

44/51

Stranding af Lepanto

Klitmøller. Stranding af Lepanto.

Billede fra Ebbe Skaalums private samling, Klitmøller. reg. 21.1.2021 på Vangsaa Arkiv.  

Billednr: 108277